augustus 11, 2007

PERSBERICHTStedelijk Museum Amsterdam, 9 juli 2007  David Bade tekent je onder de tafel !performance in Stedelijk Museum CSzondag 15 juli 2007, 11 – 18 uur  David Bade, deelnemer aan de tentoonstelling Drawing Typologies – Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen, zal zondag 15 juli van 11 – 18 uur in het Stedelijk Museum CS een bijzondere performance houden. Die dag zal hij bezoekers van het museum interviewen en portretteren – het onderwerp van zijn tekenkunst krijgt ook een stuk van het werk mee naar huis. Bade werkt zondag volgens een vast procédé: in de marktkraam die hij installeerde in de entree van de tentoonstelling nodigt hij geïnteresseerden uit om tegenover hem op kussens plaats te nemen. Dan volgt een tijd van zwijgen en observeren, voor Bade het moment om “het vooroordelenpakket in mijzelf te laten passeren, want als mensen elkaar zien denken ze toch meteen van alles over elkaar”.        Het intakegesprek dat volgt moet de kunstenaar helpen de geportretteerde te doorgronden. Vervolgens gaat hij aan de slag en de bezoeker kan het tekenen van het eigenzinnige portret gadeslaan of ervoor kiezen in de tussentijd het museum te bezoeken. Uiteindelijk krijgt de geportretteerde een door de kunstenaar bepaald stuk van het werk mee naar huis, de rest blijft te zien gedurende de tentoonstelling, als bewust beschadigde kunstwerken.            David Bade is dit project begonnen om de passiviteit van kunstconsumptie te doorbreken. Hij zoekt via zijn kunst zoveel mogelijk contact met zijn publiek en gaat geen discussies uit de weg. Dat dit een werk in ontwikkeling is (hij zal deze performance gedurende de tentoonstelling herhalen) trekt hem in het bijzonder aan. Drawing Typologies (t/m september 2007 te zien) presenteert dertig hedendaagse kunstenaars die zich op de meest uiteenlopende manieren van het medium tekenen bedienen. In de vorm van vijf typologieën wordt geschetst hoe kunstenaars het tekenen als artistieke strategie inzetten binnen hun werk, zoals de tekening als laboratorium, als schets, als herinnering of als onderzoek naar materiaal. Niet alleen worden zo dertig radicale posities binnen de Nederlandse tekenkunst voorgesteld, ook wordt duidelijk gemaakt wat tekenen tot zo’n bijzondere, aantrekkelijke discipline maakt.            In de tentoonstelling zijn de volgende kunstenaars opgenomen: Eylem Aladogan, David Bade, Semâ Bekirović, Justin Bennett, Maura Biava, Nathalie Bruys, Ronald Cornelissen, Iris van Dongen, Marcel van Eeden, Ivan Grubanov, Voebe de Gruyter, Ni Haifeng, David Haines, Rosemin Hendriks, Job Koelewijn, Frank Koolen, Marijn van Kreij, Marc Nagtzaam, Erik Odijk, Marco Pando, Amalia Pica, Daragh Reeves, Daniel Roth, Etta Säfve, Charlotte Schleiffert, Joseph Semah, Aam Solleveld, Lily van der Stokker, Aji V.N. en Ina van Zyl. In de loop van de tentoonstelling zal Gijs van Tuyl, directeur Stedelijk Museum, werk selecteren dat wordt aangekocht voor de collectie van het museum. De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Roel Arkesteijn. Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen en werd mede mogelijk gemaakt door

financiële ondersteuning van de Gemeente Amsterdam.

i-draw-you-under-the-table.jpg  

augustus 11, 2007

This is a link to the Dutch flyer that we were using for the ArteSwa workshop in the city of The Hague during the ‘Koninkrijksspelen’ ( sort of ‘Kingdom Games’) last month. The results you can find as well on the website of one of our counterpartners: www.stroom.nl . The sites of the Huygenspark area www.harrie-kampf.nl/station.html  and the The Hague Historical Museum www.haagshistorischmuseum.nl  give more info.

272-flyer-nabeeld.pdf

koninkrijksspelen-den-haag-arteswa-2.jpg

……an alternative/temporarely monument for the Dutch Kingdom (or what has been left over of that….). Aproximately 2o0 participants have worked with us, a team of ArteSwa formed among others by  students of the IBB(www.institutobuenabista.com) , Tirzo Martha, the The Hague artist André Kruisen and me on this rider statue.

 koninkrijksspelen-den-haag-arteswa-3.jpg

koninkrijksspelen-den-haag-arteswa-4.jpg

The unveiling on the Huygenspark square, on which we had worked for more than a week. An Antillean brassband and very little dancers decoratred the whole event.

koninkrijksspelen-den-haag-arteswa-7.jpg

After the unveiling we transported the sculpture to the ‘Haags historisch museum’. There it will be exposed for the upcoming months and being a part of an educational programm, as well for asylum seekers. We are very happy that the process continues……

koninkrijksspelen-1.jpg

koninkrijksspelen-den-haag-arteswa-5.jpg

augustus 11, 2007

Long time, no writing, no images. Not because of  ‘artist-block’. Quite the contrary, it was very busy and hectic. Underneath, some pictures of two projects which I worked on this summer.