Persbericht

Den Haag, 26 mei 2010

Welkom, Loosduinen

Onthulling gezamenlijke sculptuur David Bade en Loosduinse jongeren

29 mei 16.30 uur, ‘buslus’ Jules Massenetstraat (Nieuw Waldeck), Den Haag

Tijdens het Ontmoetingsfestival Nieuw Waldeck op 29 mei a.s. wat door en voor buurtbewoners is georganiseerd, wordt de sculptuur die David Bade samen met acht Loosduinse jongeren maakte onthuld door de heer Harry Bovenlander in aanwezigheid van de kunstenaar en de heer Hans Buurman, adjunct directeur van het Gemeentemuseum Den Haag. David Bade (Curaçao, 1970) is een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars en heeft een oeuvre waarin hergebruik van allerlei materialen – ook eerdere kunstwerken – centraal staat. Een andere pijler van zijn werk is het sociale karakter ervan: kunst (maken) kan mensen bij elkaar brengen. 

 

David Bade organiseert al vanaf eind jaren negentig workshops in de openbare ruimte voor verschillende groepen uit de maatschappij. Dit resulteert in bijzondere en verrassende sculpturen van voornamelijk gerecycled materiaal. Bade, die momenteel een grote overzichtstentoonstelling heeft in het GEM, Museum voor actuele kunst, werkte de afgelopen maand tegelijkertijd in Gemak (het centrum voor politiek en kunst in de binnenstad van Den Haag) aan een sculptuur met jongeren uit Loosduinen. Een groep van acht jongeren van verschillende nationaliteiten gaf zich op om mee te werken aan de grote sculptuur, ongeveer vier meter hoog, die bestaat uit klei, piepschuim en staal en die in verschillende kleuren wordt geverfd. 

Het gezamenlijke kunstwerk maakt deel uit van tal van activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het stadsdelenproject van het Gemeentemuseum Den Haag. Het Stadsdelenproject richt zich om de paar maanden op één van de Haagse stadsdelen. Het museum is zich bewust van zijn functie voor de stad als ‘Haags’ museum en wil zodoende de Hagenaars, die anders misschien niet naar het museum zouden komen, op een speciale manier verwelkomen. Het museum hoopt de nieuwe publieksgroep op deze manier ook structureel aan zich te binden. Tot nu toe bezochten al een kleine 15.000 hagenaars het Gemeentemuseum in het kader van het stadsdelenproject, afkomstig uit Segbroek en Loosduinen. De komende jaren worden de overige zes stadsdelen uitgenodigd om gratis naar het Gemeentemuseum te komen. Dit project wordt ondersteund door Fonds 1818, VSB fonds en de Mondriaan Stichting.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: afdeling Voorlichting & PR, Emma van Proosdij, 070 – 338 11 21 evproosdij@gemeentemuseum.nl

Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41

Postbus / P.O. Box 72

NL-2501 cb Den Haag / The Hague

NU / NOW

Kandinsky & Der Blaue Reiter

Voici Paris! Haute Couture

David Bade. Catch of the day

www.gemeentemuseum.nl

www.gem-online.nl

www.fotomuseumdenhaag.nl

www.gemak.org

www.wonderkamers.nl

www.delftsaardewerk.nl